מועדי המכינה

professor-lecture-about-graduation

אפריל 2020

מכינה לרפואה אונליין בזמן אמת
לימודים מהמחשב באמצעות תוכנת WEBINARS
12 שבועות

בכיתה וירטואלית בזמן אמת
אינטרקציה עם המרצים ב LIVE

שכר לימוד:
15,000 ש"ח
professor-lecture-about-graduation

יוני 2020

מכינה לרפואה אונליין בזמן אמת
לימודים מהמחשב באמצעות תכנת WEBINARS
12 שבועות
בכיתה וירטואלית בזמן אמת
אינטרקציה עם המרצים ב LIVE
שכר לימוד*:
15,000 ש"ח

אוקטובר 2020

החלה הרשמה מוקדמת בהנחה
מכינה לרפואה פרונטאלית (הרצאות במכללה)
21 שבועות
כיתת בוקר
09:00 – 14:00
כיתת ערב
15:00 – 20:00
שכר לימוד*:
17,990 ש"ח
חדש
חדש
professor-lecture-about-graduation

אוקטובר 2020

קורס מודולארי
קורס כימיה - 20 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כ"א = שכר לימוד 5900 ש"ח
קורס פיזיקה - 20 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כ"א = שכר לימוד 5900 ש"ח
קורס ביולוגיה - 10 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כ"א = שכר לימוד 3900 ש"ח
קורס אנטומיה - 10 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כ"א = שכר לימוד 3900 ש"ח
קורס חשיבה קוגניטיבת למבחן IMAT -
4 מפגשים של 5 שעות אקדמיות כ"א = שכר לימוד 1500 ש"ח
professor-lecture-about-graduation

פברואר 2021

הרשמה מוקדמת בהנחה בעיצומה
מכינה לרפואה פרונטאלית (הרצאות במכללה)
21 שבועות
כיתת בוקר
09:00 – 14:00
כיתת ערב
15:00 – 20:00
שכר לימוד*:
17,990 ש"ח

*שכר לימוד בהרשמה מוקדמת עד 90 יום לפני מועד פתיחת המחזור 17,240 ש"ח.
שכר לימוד בהרשמה מוקדמת עד 150 יום לפני מועד פתיחת המחזור 16,490 ש"ח.
ניתן לפרוס תשלום עד 8 תשלומים שווים בכ. אשראי.
ניתן לשלם מפיקדון חיילים משוחררים.

*כולל גישה ל "מכינה לרפואה אונליין" ( גישה למשך 4 חודשים מתום המחזור).
כולל קורס חשיבה קוגניטיבית למבחן ה IMAT.
כולל עד 10 שעות שיעור פרטי (במקרה של מחלה/מילואים).
כולל אפשרות לחילופי סטודנטים של חודש באירופה(על בסיס מקום פנוי).

**שכר לימוד בהרשמה מוקדמת עד 90 יום לפני מועד פתיחת המחזור 14,500 ש"ח.
שכר לימוד בהרשמה מוקדמת עד 150 יום לפני מועד פתיחת המחזור 14,000 ש"ח.
ניתן לפרוס תשלום עד 6 תשלומים שווים בכ. אשראי.
ניתן לשלם מפיקדון חיילים משוחררים.

**כולל גישה לחומרי לימוד אונליין ( גישה למשך 4 חודשים מתום המחזור).
כולל קורס חשיבה קוגניטיבית למבחן ה IMAT.
כולל עד 10 שעות שיעור פרטי (במקרה של מחלה/מילואים).

*** מספר שעות הלימוד המדוייק נקבע בהתאם למחזור, מספר התלמידים בכיתה , קצב ההתקדמות של התלמידים בחומר.
שעת לימוד אקדמאית = 45 דקות.
סגירת תפריט